Advies over groei in gastvrijheid

Gastvrijheid is niet iets dat je er even bij doet. Het zit in je, het is een cultuur. Van jezelf, je teams en je organisatie, geborgd in de dagelijkse processen, in je denken en je doen.

GW_header_advies

Advies, Visie & Strategie

Optimale gastbeleving

Je begrijpt dat je bedrijf niet van vandaag op morgen volledig gastvrij is. Dat vraagt om een visie, een strategie, waarbij je de huidige situatie in kaart brengt, analyseert en je doelen bepaalt. Vervolgens stippel je de route uit en implementeer je het actieplan. Met ons Guestwise Canvas maken we duidelijk aan welke knoppen je kunt draaien om de gastvrijheid stap-voor-stap te verbeteren.

Om het canvas succesvol te implementeren, staan wij je van begin tot eind bij met adviezen. Adviezen over ideeën, over keuzes, over de implementatie zelf, over haalbaarheid, over groei. Profiteer van onze kennis en ervaring. Zet gastvrijheid strategisch in en zorg voor de optimale gastbeleving.

Guestwise Canvas

De 4 kwadranten van gastvrijheid

In het Guestwise Canvas concentreren wij ons op de vier onderdelen die samen voor de optimale gastbeleving zorgen. Zij vormen de basis voor ons advies:

  1. Gasten. Hoe ervaren zij de gastvrijheid binnen jouw organisatie?
  2. Drive. Is de visie op gastvrijheid bij iedereen binnen de organisatie bekend?
  3. Processen en systemen. Helpen ze medewerkers gastvrij te zijn?
  4. Mensen. Kennen de medewerkers de momenten die ertoe doen in de guest journey?
Guestwise Canvas

Waar sta je nu? Hoe gastvrij ben je?

Onderzoek & Advies

Een gedegen advies en plan kunnen niet zonder een scherp beeld van de huidige situatie en de sterke en zwakke punten in de gastvrijheid van je organisatie. Wij doen diepgaand onderzoek door interviews met klanten en medewerkers. Met guest & employee journeys brengen we hun beleving en ervaring met jouw organisatie in beeld.

De resultaten verwerken we in de GV-index: de Gastvrijheidsindex die precies laat zien waar je nu staat en welke verbeterpunten er zijn. Met onze Guestwise canvas stellen we vervolgens de roadmap samen voor een businessmodel waarin gastvrijheid centraal staat. Dat verwerken we in een implementatieplan: het projectteam kan aan de slag met de uitvoering. Optioneel begeleiden we daarna het projectteam met resultaatgerichte methodieken om de gastvrije organisatie in te richten en om mensen te trainen en te coachen in het nieuwe, gastvrij leidinggeven en coachen.

Waar wil je heen? Wat is je doel?

Het doel

Bepaal je voor jezelf hoe gastvrij je wilt worden. Wat verwachten je klanten en gasten? Wat is er voor nodig om aan die verwachtingen te voldoen of ze zelfs te overtreffen? Samen maken we de doelen concreet, passend bij de context van de organisatie. Je doelen moeten natuurlijk wel haalbaar zijn, maar ook weer niet te vrijblijvend. Iedereen in de organisatie moet merken dat er wat veranderen gaat, dat gastvrijheid het uitgangspunt vormt voor de organisatie. Je doet het met elkaar! Wij adviseren je over de beste aanpak hiervoor.

B - Rotterdam_Pride_sfeerbeeld-3-content_rechthoekig_580x326
B - Rotterdam_Pride_teamlid-3-content_rechthoekig_580x326

Je gaat het zelf doen en wij begeleiden

Implementatieplan

Aan de doelen koppelen we concrete acties op alle niveaus: MT, afdelingen, teams en individuen. Die acties leggen we vast in het actieplan. De effecten van de acties moeten meetbaar zijn, want anders kunnen we geen vooruitgang meten. En we mogen zeker niet in oud gedrag vervallen, omdat niet duidelijk is wat er van iedereen verwacht wordt.

De implementatie van het actieplan doe je voor een groot deel zelf. Het moet vanuit de organisatie komen. Wij begeleiden je daarbij, zodat je de valkuilen vermijdt en profiteert van onze uitgebreide ervaring met gastvrijheid in de meest uiteenlopende situaties. 1- of 2-wekelijks hebben we contact met de operationele werkgroep en maandelijks met het MT.

Ik wil graag jullie advies over gastvrijheid

Resultaat op de lange termijn

Coaching

Je groeipad naar gastvrijheid ligt uiteraard bezaaid met allerlei obstakels, tegen- en meevallers, onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe inzichten. Wij zijn er om je te coachen, zodat je met al deze zaken goed kunt omgaan en elke stap terug er twee vooruit oplevert. Zo maak je van gastvrijheid een onlosmakelijk deel van je organisatie.

Coaching bieden we aan in drie vormen: 1-op-1, team en organisatie breed. In alle fasen van het verandertraject en op alle niveaus binnen de organisatie helpt coaching om de doelen te behalen. We ondersteunen iedereen in het persoonlijke groeipad binnen de nieuwe strategische gastvrije kaders. We benadrukken het nog maar een keer: je moet het zelf doen als organisatie. Wij helpen je om te bereiken wat je met elkaar hebt afgesproken. En vertrouw ons, elke organisatie kan een gastvrije organisatie worden.

B - Training-sfeerbeeld-content_rechthoekig_580x326

Twee maatwerktrajecten voor advies

Intro groeiprogramma, 3 maanden: Vast programma
Voor MT’s, vanaf 2 tot 6 deelnemers, staffeltarief per deelnemer. Dit programma biedt de fundering van Guest- & Employee experience. Doel is verdieping bieden en vanuit actuele casus leren zelf toe te passen.

Interesse in een maatwerkprogramma?
Consultancy is altijd maatwerk bij ons. Een programma volledig afgestemd op de vraag en de situatie van de klant. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Verdiepend implementatie-programma, 12 maanden: Custom programma
In company met max. 10 deelnemers, vast bedrag per traject. Dit programma biedt begeleiding bij een op maat ontwikkelingsplan en roadmap.

Illustratie

Gastvrijheid is een mindset.

Ontzorgingsbehoefte-Beveiliging-bijna-vierkant

Klantervaring

Hospitality staat voorop

“Er zijn meer partijen die inspelen op een ontzorgbehoefte die er is bij bedrijfsverzamelgebouwen zoals waar ik werk. Maar die maken niet altijd waar wat ze zeggen te leveren. Guestwise doet dat wel. Hun aanpak is fris en vernieuwend. Hospitality staat voorop, ook bij beveiliging. Guestwise denkt mee en staat als organisatie voor ontzorgen. Ik beveel Guestwise regelmatig aan”.

Mijke Debets, Operations Manager Bedrijfsverzamelgebouw

C - Content - IJselland Ziekenhuis 374x326

Klantcase

Ik ben enthousiast over Guestwise

Sanne de Goede van het IJsselland Ziekenhuis: “Guestwise denkt goed mee over wat er voor het IJsselland Ziekenhuis belangrijk is op het gebied van gastvrijheid. Ze zijn flexibel en het is laagdrempelig om contact met elkaar te hebben. Ik vind dat Guestwise een expert op het gebied van gastvrijheid is, met ruime praktijkervaring”