Onze werkwijze specialist in verwelkomen - Guestwise

Hoe wij werken

Wij zijn Guestwise, specialisten in gastvrijheid. Iemand vriendelijk begroeten of gedag zeggen is dan het eerste waar mensen vaak aan denken.

Maar in onze ogen betekent gastvrijheid veel meer. Het start en stopt niet bij de entree.

Het is een mindset, onderdeel van de cultuur. En zodra het geborgd is in processen, systemen en gedrag kun je mensen écht blij maken en verrassen. Dat is gastvrijheid!

GW_header_overons

Gastvrije omgevingen creëeren

Dat is onze ambitie. Aandacht geven aan alles wat een gastvrije beleving perfect maakt. Wij hebben er een eigen werkwijze voor ontwikkeld.  

Vertrouw ons, elke organisatie kan een gastvrije organisatie worden. Ook die van jou. 

Waar sta je nu? Wat is je groeipad?

Test je eigen Gastvrijheidsindex!

Wij starten met een inventarisatie van waar je organisatie staat op de ladder van gastvrijheid met onze GV-index. Het is zowel onze nulmeting als effectmeting.

Wat ervaren gasten als ze jou bezoeken of een vraag stellen? Hoe kijken je medewerkers naar hun eigen gastvrijheid, die van hun collega’s en van de hele organisatie?

Met de antwoorden op deze vragen geeft de GV-index een duidelijke indicatie van waar je nu staat. En welk groeipad je kunt volgen om steeds gastvrijer te worden.

Wij nemen de gastbeleving als uitgangspunt en brengen alle aspecten van gastvrijheid in kaart. Daar rolt een score uit, bijvoorbeeld 30%. Samen bespreken we de knelpunten en ambitie om te groeien in gastvrijheid.

Met een maatwerkaanpak kunnen we je helpen om een organisatie te worden die zich onderscheidt in gastvrijheid en waar gasten graag komen en medewerkers graag werken.

Wij meten jaarlijks met de GV-Index hoe jouw organisatie zich ontwikkelt in gastvrijheid. We willen immers zien wat het effect is van onze aanpak en je stap voor stap bij de ambitie van de organisatie brengen.

Zo wordt je stap voor stap gastvrij

Afhankelijk van je score in de GV-Index bepalen we gezamenlijk de verbeterruimte en het groeipad. Daar zoeken we de diensten bij die jou stap voor stap op weg helpen naar 100% gastvrijheid.

1. Advies

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de kansen die gastvrijheid biedt. Wij geven adviezen om gastvrijheid structureel in de organisatie in te bedden, van werkvloer tot management, van procesverbeteringen tot de inzet van slimme technologie, van productiviteit tot efficiëntie. Dat levert vaak de eerste 25% of meer gastvrijheid op.

2. Trainingen en workshops

Voor elke medewerker, voor elke manager en voor elke situatie bieden wij praktische trainingen en workshops om van gastvrijheid dé onderscheidende succesfactor voor jouw organisatie te maken. Intensief, interactief en heel leuk om te doen. Gegarandeerd effectief, want medewerkers zijn blij om hun nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk meteen te laten zien. Zeker 20% groei!

3. Coaching

Je bent al aardig gastvrij, maar je wilt de finesses van een optimale gastbeleving helemaal in de vingers krijgen en houden. Wij coachen jou, je hospitality team of de gehele organisatie op alle onderdelen van gastvrijheid. Ook een uitstekende aanvulling op onze trainingen om nieuw aangeleerd gedrag permanent te verankeren. Goed voor 30% groei van de gastvrijheid.

4. Personeelsdiensten

Misschien mis je in je organisatie wel de juiste mensen. Mensen in de rol van host, beveiliger of receptionist. Maar ook een guest experience manager, community manager of hospitality coördinator. Samen kijken we naar de bezetting en hoe gastvrijheid hierin een prominente plek kan krijgen. Je gaat voor de volle 100% gastvrijheid.

Guestwise gastvrijheidscanvas

Het Guestwise Canvas

Het hart van onze werkwijze

Om gastvrije omgevingen te creëren gebruiken wij het Guestwise Canvas, het hart van onze werkwijze. Daarmee leggen we de basis voor elke strategie waarin gastbeleving centraal staat. Wij hebben het canvas zelf ontwikkeld als methode om onze eigen ideeën, kennis en ervaring optimaal in te zetten voor elke vraag die we krijgen. Of het nu gaat om de employee of de guest experience, het canvas leidt tot die beleving die we gasten en klanten elke keer weer willen bieden.

In het Guestwise Canvas concentreren wij ons op de vier onderdelen die samen voor de optimale gastbeleving zorgen. Zij vormen de basis voor ons advies:

  1. Gasten. Hoe ervaren zij de gastvrijheid binnen jouw organisatie?
  2. Drive. Is de visie op gastvrijheid verankerd in het DNA van de organisatie?
  3. Processen. Dragen de processen bij aan de gastvrije beleving en stellen ze de medewerkers in staat gastvrij te zijn?
  4. Medewerkers. Anticiperen de medewerkers op de verwachtingen en behoeften van de gast op de momenten die ertoe doen in de guest journey?

Het Guestwise Canvas geeft richting aan de strategie en helpt iedereen binnen de organisatie vanuit dezelfde mindset naar gedrag en processen te kijken en de vertaalslag te maken naar dagelijks gastvrij denken en doen.

Wil jij ook onderscheidend en succesvol zijn in gastvrijheid? We helpen je graag bij de optimale gastbeleving voor jouw organisatie.

Belevingspalet

Een persoonlijke gastbeleving

De gast is altijd het uitgangspunt van onze aanpak. Om in te spelen op de wensen van gasten en hun verwachtingen op het juiste moment te overtreffen, hebben wij een kleurig belevingspalet ontwikkeld. Daarin staat elke kleur voor een specifieke gastbeleving. De ene gast is namelijk de andere niet. En de verwachtingen of behoeften verschillen per situatie. Een klassiek concert is nu eenmaal echt anders dan een dancefestival of een zakelijk congres. En dat geldt ook voor de verwachtingen en beleving van de gasten of bezoekers.

Neem contact op voor een afspraak en wij laten je zien wat de mogelijkheden zijn om de beleving van jouw gasten te verbeteren.

Belevingspalet