Een gastvrij bedrijfsverzamelgebouw

 • Sluit het aanbod en de faciliteiten van je pand wel voldoende aan op de behoefte van je huurders?

 • Waarom gaan er steeds meer huurders weg en gaan ze naar andere bedrijfsverzamelgebouwen?

 • Is jouw concept voldoende aantrekkelijk en onderscheidend?

Je wilt dat je huurders graag komen en blijven in jouw gebouw. Op die manier verhoog je de waarde van het vastgoed.

Het verbeteren van de gastvrijheid van je gebouw is een slimme en efficiënte methode om dit voor elkaar te krijgen.

GW_header_home

Waardeverhoging van je gebouw

Optimale gastvrijheid

Als je met Guestwise werkt wordt duidelijk aan welke knoppen je kunt draaien om de gastvrijheid stap-voor-stap te verbeteren. Zodat jouw huurders het naar hun zin hebben en het aan anderen doorvertellen. Daarmee bouw je een levendige community in je gebouw. En verhoog je de waarde van het vastgoed.  

Profiteer van onze kennis en ervaring met bedrijfsverzamelgebouwen. Zet gastvrijheid strategisch in en zorg voor de optimale huurdersbeleving en de juiste faciliteiten. 

Hoe gastvrij is je gebouw?

Zorg dat huurders langer blijven

Hoe maak je je gebouw zo toegankelijk mogelijk voor huurders? En hoe maak je jouw organisatie gastvrijer?

Als je aan de slag wilt is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie en de sterke en zwakke punten in de gastvrijheid van je gebouw en je organisatie.

Vier onderdelen zorgen samen voor een optimale gastvrijheid:  

 1. Gasten. Wij zien jouw huurders en bezoekers als gasten. Hoe ervaren zij de gastvrijheid binnen jouw organisatie?
 2. Drive. Is de visie op gastvrijheid verankerd in het DNA van de organisatie?
 3. Processen. Dragen de processen bij aan de gastvrije beleving en stellen ze de medewerkers in staat gastvrij te zijn?
 4. Medewerkers. Anticiperen de medewerkers op de verwachtingen en behoeften van de gast op de momenten die ertoe doen in de guest journey?
Guestwise gastvrijheidscanvas
Guestwise gastvrijheidscanvas

Waar sta je nu?

Doe de GV-index quick-scan

Als je aan de slag wilt is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de sterke en zwakke punten in de gastvrijheid van je gebouw en je organisatie.

 • Wil jij de waarde van je bedrijfsverzamelgebouw verhogen?
 • Wil je je concurrentiepositie versterken?
 • Wil je weten hoe jij je huurders blij maakt, meer huurders aantrekt en hun huurperiode verlengt?
 • Wil je inzicht in hoe je van 30% naar 100% gastvrijheid gaat?

Beantwoord 10 vragen over jouw gastvrijheid en je krijgt meteen je score toegestuurd.